782 20 30 60
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 12h / 7 dni w tygodniu
w największej galerii w mieście FOCUS MALL

Dokumentacja

Aby spisać umowę pośrednictwa w naszym biurze, należy dostarczyć nam kserokopie nastepujących dokumentów:

   1. sprzedaż mieszkania stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przydziale mieszkania lub odpis z księgi wieczystej w przypadku założonej księgi wieczystej,
 • akt notarialny lub inny akt nabycia nieruchomości,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości czynszowych,
 • dowody osobiste współwłaścicieli,
 • ewentualne pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy i sprzedaży nieruchomości.

   2. sprzedaż mieszkania, domu lub lokalu stanowiącego odrębna własność nieruchomości:

 • odpis z księgi wieczystej (z ostatnich 3ch miesięcy),
 • dowody osobiste właścicieli nieruchomości,
 • akt notarialny lub inny akt nabycia nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów, mapka,
 • ewentualne pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy i sprzedaży nieruchomości.

   3. sprzedaż domu w trakcie budowy (nie posiadający jeszcze zezwolenia na użytkowanie): 

 • dowody osobiste współwłaścicieli,
 • odpis z księgi wieczystej (z ostatnich 3ch miesięcy),
 • akt notarialny lub inny akt nabycia nieruchomości,
 • pozwolenie na budowę,
 • dziennik budowy,
 • oświadczenie inspektora nadzoru,
 • mapka,
 • rzuty poziomów,
 • ewentualne pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy i sprzedaży nieruchomości.

   4. sprzedaż gotowego domu:

 • dowody osobiste współwłaścicieli,
 • odpis z księgi wieczystej (z ostatnich 3ch miesięcy),
 • akt notarialny lub inny akt nabycia nieruchomości,
 • odbiór techniczny budynku,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapka,
 • ewentualne pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy i sprzedaży nieruchomości.

   5. sprzedaż działki:

 • odpis z księgi wieczystej (z ostatnich 3ch miesięcy),
 • dowody osobiste współwłaścicieli,
 • akt notarialny lub inny akt nabycia nieruchomości,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów z mapką,
 • decyzja zatwierdzająca podział działki (w przypadku nowego podziału, który nie został jeszcze uwidoczniony w księdze wieczystej),
 • ewentualne pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy i sprzedaży nieruchomości.

Firmy - osoby prawne - składają także kopię wypisu z krajowego rejestru sądowego.